Follow me on Twitter RSS FEED

Guió multimèdia

Posted in
Per a fer una producció multimèdia hi ha que fer un guió multimèdia. Ací teniu la definició i les seues funcions:
  • El guió estructura totes les pantalles d’una aplicació multimèdia.
  • El guió conté una descripció detallada de totes les escenes de la producció audiovisual.
  • El guió ens ajuda a posar en ordre les idees i simular com serà el resultat final.

Aplicació i producció multimèdia

Posted in
Després de saber que és el terme multimèdia es vaig a definir que és una aplicació multimèdia i com és el procès de creació.
  • Una aplicació multimèdia és qualsevol producte informàtic que combina diferents mitjans d’expressió: videojoc, ebook, vídeo, web…
  • El procés de creació d’una aplicació multimèdia s’anomena producció multimèdia.

ELEMENTS COMUNS DE LA PRODUCCIÓ MULTIMÈDIA

Posted in
Torne al blog amb tema nou. Espere que vos agrade y que vos servïsca. Un abraç.
Començarem el tema definit que es multimèdia. 
El terme multimèdia s’utilitza per a referirse a qualsevol sistema que utilitza simultàneament diversos mitjans d’expressió per transmetre informació: gràfics, música, so, textos, animacions, fotos, vídeos...